Tàu có chữ Trung Quốc đâm, húc tàu ngư dân ngay trên Vịnh Bắc Bộ

Monday, June 9, 2014
Tags: , , ,

Comments[ 0 ]