Nhiều quan chức CẨU QUAN làm 'chuyến tàu vét' trước khi hạ cánh"

Friday, October 24, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]