Hà Nội: Hàng trăm người dân quỳ lạy trước cổng ủy ban xã

Tuesday, March 25, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]