Viết về chiến tranh Việt-Trung 1979: Hoa đào biên viễn - Bài 1: Biên giới, hồi ức 35 năm

Wednesday, February 12, 2014

Comments[ 0 ]