Càng những tỉnh nghèo, càng cho thấy người dân và doanh nghiệp vay vốn và trả nợ ngân hàng rất có trách nhiệm

Wednesday, January 22, 2014

Comments[ 0 ]