Ông quá coi thường dân thưa ông Phát

Saturday, April 2, 2016

Comments[ 0 ]