Người dân cầu an mong ông Bá Thanh qua cơn bạo bệnh

Thursday, January 1, 2015

Comments[ 0 ]