Đầy vơi trong đục không nghiêng ngả

Wednesday, October 29, 2014
Tags: , , , ,

Comments[ 0 ]