Tàu Trung Quốc được máy bay yểm trợ tấn công tàu Việt Nam trên biển

Wednesday, May 7, 2014
Tags: , , , ,

Comments[ 0 ]