Tàu Trung Quốc được máy bay yểm trợ tấn công tàu Việt Nam trên biển

Wednesday, May 7, 2014

Comments[ 0 ]