Cần thêm 63.000 chữ ký để Nhà Trắng xem xét trừng phạt Trung Quốc

Sunday, May 25, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]