Một học sinh bị bút viết đâm từ mông lên gần ruột

Sunday, March 9, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]