Vietnam Deploys Dancers to Foil Protests (Triển khai các vũ công để chặn đứng cuộc biểu tình)

Sunday, February 16, 2014

Comments[ 0 ]