Viết về chiến tranh Việt-Trung 1979: Hoa đào biên viễn - Bài 3: Bia trấn ải - nơi tổ quốc được tô màu đỏ

Friday, February 2, 2018

Comments[ 0 ]