Tháng 2/1979: Liên Xô cảnh cáo "Không được đụng đến Việt Nam!"

Sunday, February 16, 2014

Comments[ 0 ]