Lưu luyến ra về người lữ khách/Ngập ngừng giả cảnh lúc chia tay

Sunday, February 9, 2014

Comments[ 0 ]