Câu nói tuyệt vời của Bộ trưởng Luận: Một sự thật cay đắng hay sự dối trá chỉ ở cơ quan Nhà nước?

Thursday, February 27, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]