Một "cái gai" trong mắt đảng đã mất trước dịp kỷ niệm 84 năm thành lập đảng

Wednesday, January 22, 2014

Comments[ 0 ]