Không hiểu ông Chủ nhiệm Đào Trọng Thi lỡ lời hay cố ý?

Thursday, January 16, 2014

Comments[ 0 ]