Sáng tạo nhưng cần chuẩn mực

Sunday, December 29, 2013

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Nếu không nghiêm túc kiểm điểm, với thói ăn chơi sa đọa của lãnh đạo sở GD Hải Phòng, sẽ có ngày Sex lên đê thi!!!