Bị nhắc nhở, học sinh tát thầy giáo tại lớp học

Friday, December 27, 2013
Tags: ,

Comments[ 0 ]